LUDWIG VAN BEETHOVEN

UITSPRAKEN

Ik wil het noodlot bij de keel grijpen.
Brief aan F.G. Wegeler (16 november 1801)
Handtekening van Beethoven
Er zou juist één grote kunstenwinkel moeten zijn in de wereld, waar de kunstenaar zijn kunstwerk naartoe kan brengen en van waar hij kan meenemen wat hij nodig heeft. Zoals het nu is, moet je bijna een halve handelaar zijn.
Conversaties (januari 1801)
Handtekening van Beethoven
Plaudite, amici, comedia finita est. (Applaudiseer, mijn vrienden, de komedie is voorbij.)
Op zijn sterfbed, 1827

Handtekening van Beethoven
Ich werde im Himmel hören! (Ik zal in de hemel kunnen horen!)
Op zijn sterfbed, 1827, volgens het boek Last Words.
Handtekening van Beethoven
'Plaudite, amici, comedia finita est' ("applaudisseert, mijn vrienden, de voorstelling is voorbij" (het gebruikelijke einde bij een stuk in de Commedia dell'arte)). Heb ik niet altijd gezegd dat het op deze wijze zou aflopen?'

Kort daarna werd een kistje wijn bezorgd afkomstig van muziekuitgever Schott. Schindler, Beethovens 'Geheimsekretär ohne Gehalt', plaatste hiervan twee flessen Rüdesheimer en twee andere flessen op een tafel naast het bed. Beethoven keek ernaar en stamelde: 'jammer, jammer, te laat!'


Handtekening van Beethoven
Iedereen die mijn muziek begrijpt, zal nooit meer ongelukkig zijn.
Handtekening van Beethoven
Beethoven kan muziek schrijven, God zij dank, maar hij kan niets anders op deze wereld.
Handtekening van Beethoven
Muziek is ... een hogere revelatie dan alle wijsheid en filosofie.
Handtekening van Beethoven
Muziek is de brug tussen het spirituele en het sensuele leven.
Handtekening van Beethoven
Muziek moet het vuur doen ontvlammen uit het hart van mannen, en tranen brengen in de ogen van vrouwen.
Handtekening van Beethoven
Aldus klopt het Noodlot aan de deur.
Verwijzend naar het motief van vier noten aan het begin van de Vijfde Symfonie, volgens zijn biograaf Anton Schindler.
Handtekening van Beethoven
Een valse noot zingen is onbelangrijk, maar zingen zonder passie is onvergeeflijk.
Handtekening van Beethoven
Mijn muziek is muziek over muziek.
Terug naarTerug naar BeethovenLudwig van Beethoven